Tel. (+48 22) 649 79 29
Fax (+48 22) 649 79 27

Zapytanie Ofertowe nr 101/01/2015 - Powiadomienie o dokonaniu wyboru wykonawcy zamówienia

Data: 30/01/2015

Na podstawie procedury wyłaniania dostawców/wykonawców opracowanej na potrzeby projektu „Wdrożenie innowacyjnych usług zabezpieczenia transportu pionowego i monitorowania parametrów żurawi wieżowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym) na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA – POIG.04.04.00-14-024/13-01 w dniu 30.01.2015r dokonano oceny złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej z nich, a tym samym wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia na podstawie ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 101/01/2015.

Przedmiot zamówienia:
wykonanie 35 kompletów tj. 232 sztuk balastów dolnych B6TN do różnych typów żurawi wieżowych na podstawie załączonego projektu wykonawczego.

Uprzejmie informujemy, że oferta z dnia 26.01.2015 r. złożona przez firmę PBM Południe Spółka Akcyjna została wybrana jako najkorzystniejsza.

Pobierz wybor-wykonawcy-101.01.2015.pdf

Aktualności

Partnerzy
Formularz kontaktowy

© 2014 LAYSTER.PL Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: : Web-Profit S.C.