Tel. (+48 22) 649 79 29
Fax (+48 22) 649 79 27

Zapytanie ofertowe nr 101/02/2015 - Powiadomienie o dokonaniu wyboru dostawcy/wykonawcy zamówienia

Data: 23/02/2015

Na podstawie procedury wyłaniania dostawców/wykonawców opracowanej na potrzeby projektu „Wdrożenie innowacyjnych usług zabezpieczenia transportu pionowego i monitorowania parametrów żurawi wieżowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym) na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA – POIG.04.04.00-14-024/13-01 w dniu 23.02.2015r dokonano oceny złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej z nich, a tym samym wyboru dostawcy przedmiotu zamówienia na podstawie ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 101/02/2015.

Przedmiot zamówienia:
Zakup 8 sztuk zawiesi łańcuchowych 4 – cięgnowych  o dopuszczalnym obciążeniu 8 T przy kącie rozwarcia 45°- 60° oraz 11 sztuk zawiesi łańcuchowych 4 – cięgnowych o dopuszczalnym obciążeniu 10 T  przy kącie rozwarcia 45°- 60°.

Uprzejmie informujemy, że oferta z dnia 17.02.2015 r. złożona przez firmę Fajer Zawiesia i Liny Jacek Fajer, została wybrana jako najkorzystniejsza.

Pobierz wybor-dostawcy-101.02.2015.pdf

Aktualności

Partnerzy
Formularz kontaktowy

© 2014 LAYSTER.PL Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: : Web-Profit S.C.