Tel. (+48 22) 649 79 29
Fax (+48 22) 649 79 27

Zapytanie Ofertowe nr 101/05/2014 - Powiadomienie o dokonaniu wyboru dostawcy/wykonawcy zamówienia

Data: 15/05/2014

Na podstawie procedury wyłaniania dostawców/wykonawców opracowanej na potrzeby projektu „Wdrożenie innowacyjnych usług zabezpieczenia transportu pionowego i monitorowania parametrów żurawi wieżowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym) na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA – POIG.04.04.00-14-024/13-01 w dniu 15.05.2014r dokonano oceny złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej z nich, a tym samym wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia na podstawie ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 101/05/2014.

Przedmiot zamówienia:
opracowanie, wykonanie i instalacja 35 sztuk urządzeń do monitorowania stanu technicznego lin nośnych żurawia wieżowego.

Uprzejmie informujemy, że oferta z dnia 14.05.2014 r. złożona przez firmę PILC dr. inż. Józef Grzybowski została wybrana jako najkorzystniejsza.

Pobierz wybor-wykonawcy-101.05.2014.pdf

Aktualności

Partnerzy
Formularz kontaktowy

© 2014 LAYSTER.PL Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: : Web-Profit S.C.