Tel. (+48 22) 649 79 29
Fax (+48 22) 649 79 27

Zapytanie Ofertowe nr 101/10/2014 - Powiadomienie o dokonaniu wyboru dostawcy/wykonawcy zamówienia

Data: 21/10/2014

Na podstawie procedury wyłaniania dostawców/wykonawców opracowanej na potrzeby projektu „Wdrożenie innowacyjnych usług zabezpieczenia transportu pionowego i monitorowania parametrów żurawi wieżowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym) na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA – POIG.04.04.00-14-024/13 w dniu 21.10.2014r dokonano oceny złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej z nich, a tym samym wyboru dostawcy przedmiotu zamówienia na podstawie ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 101/10/2014 z dnia 14.10.2014r.

Przedmiot zamówienia:
Zakup 3 laptopów o podstawowych parametrach technicznych o specyfikacji określonej w zapytaniu ofertowym.

Uprzejmie informujemy, że oferta z dnia 17.10.2014 r. złożona przez firmęAJKOMP Jan Kuśnierczyk,została wybrana jako najkorzystniejsza.

Pobierz wybor-dostawcy-101.10.2014.pdf

Aktualności

Partnerzy
Formularz kontaktowy

© 2014 LAYSTER.PL Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: : Web-Profit S.C.